Ochrona przeciwpożarowa - wytyczne i rozwiązania

Przepisy prawne, normy oraz wytyczne związane z ochroną przeciwpożarową podlegają ciągłym zmianom. Ich identyfikacja oraz uwzględnienie w wersji aktualnie obowiązującej staje się nie lada wyzwaniem.

Firma Sikla Polska chcąc wesprzeć swoich klientów i ich pracę przygotowała Podręcznik ochrony przeciwpożarowej łącząc przepisy z możliwymi zastosowaniami naszego asortymentu. Dzięki niemu dajemy pracownikom, projektantom oraz firmom wykonującym montaż pewność, iż stosują zamocowania spełniające wymogi ochrony przeciwpożarowej.

Znajdziesz w nim między innymi informacje na temat:

  • przepisów ustawowych i wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • powstawania dymu i ognia
  • odporności ogniowej stali konstrukcyjnej
  • odporności ogniowej rur
  • produktów do mocowania bez zmiennych parametrów
  • produktów do mocowania ze zmiennymi parametrami L
  • obliczeń wg normy EC3/DIN EN 1993 - 1 - 2
  • zaleceń dla typów konstrukcyjnych 

 

RAL (Zrzeszenie jakościowe montażu instalacji) oraz MPA (instytuty badań materiałowych) ustaliły i zanalizowały warunki badań specyficzne dla poszczególnych produktów, które są zawarte w aktualnych katalogach. 

mpa

Ta współpraca umożliwiła nam wykonywanie obliczeń dla konstrukcji mocujących na odpowienio wczesnym etapie z zachowaniem określonych warunków, jak również analiz naukowych wartości obciążenia i odkształceń na podstawie badań pożarniczych określonych komponentów. 

Ekspertyzy rzeczoznawców z renomowanych instytutów badawczych pozwoliły na praktyczne przebadanie różnych sytuacji montażowych na wypadek pożaru i ich profesjonalną analizę, zwłaszcza przez IBS (Instytut Technik Pożarowych i Badań Bezpieczeństwa) dla obszaru instalacji wentylacyjnych oraz oddymiających 

Nasz poradnik zawiera wskazówki dla techników wykonujących montaż, pozwalające na zagwarantowanie lub podwyższenie bezpieczeństwa konstrukcji przez odpowiedni montaż i wyeliminowanie znanych zgrożen przez przestrzeganie warunków ramowych w sytuacji pożaru. 

 

Odkształcenie jako kryterium nośności

W przypadku instalacji nad sufitami podwieszanymi na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z europejską normą UNE EN 1363-1 / wersja z 2012-10, ustalono zasady określania odporności ogniowej różnych elementów konstrukcji budowlanej poddanych standardowym warunkom oddziaływania ogniowego. W rozdziale 11.1 opisano, że awaria systemu ma miejsce jeżeli w przypadku pożaru prędkość ugięcia lub nośność zostaje przekroczona przy niezmienionych obciążeniach. Kryterium przyrostu ugięć nie obowiązuje jeszcze w pierwszych 10 minutach. Kryterium nośności uznaje się za spełnione, jeżeli dla elementów konstrukcyjnych pod obciążeniami zginającymi, zostanie przekroczona wartość graniczna ugięcia D .wartość ugięcia D

 

 

ochrona przeciwpożarowa - odkształcenie
Duże odkształcenie oznacza awarię

W badaniu można w tym miejscu przerwać analizę, ponieważ opuszczono dozwolony obszar. Obliczenia nie mogą dawać wyższych wyników w celu zapewnienia możliwości użycia algorytmu. 

To kryterium graniczne zostało zintegrowane w naszym oprogramowaniu w taki sposób, aby tylko rozwiązania nie przekraczające tego kryterium były prezentowane jako dozwolone. 

W ten sposób można zagwarantować, że profile w wymaganym czasie odporności ogniowej - również w przypadku pożaru - zachowają swoją zasadniczą strukturę i nie stworzą typowego dla awarii schematu, np. wieloboku sznurowego. 

Zapoznaj się z naszym podręcznikiem ochrony przeciwpożarowej 

Dzięki temu opracowaniu zyskacie pewność, że stosujecie zamocowania
spełniające wymogi ochrony przeciwpożarowej. 

Aby uzyskać szczegółowe informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi działami technicznymi:

 

Pobierz nasz podręcznik już teraz!

podręcznik_ochrony_przeciwpożarowej

Pobierz

 

 

napisany przez Sikla Polska

biuro@sikla.pl

komentarze
0