Praca rurociągu przy zastosowaniu systemu siFramo

Podparcia rurociągów dzielimy na trzy rodzaje:

 • Punkty stałe,
 • Punkty ślizgowe,
 • Punkty swobodne.

Każdy z nich ma odpowiednią funkcję oraz zapewnia prawidłową i bezpieczną pracę całej instalacji. Poniżej znajdziesz kilka rzeczowych informacji odnośnie zasady działania naszego systemu zamocowań w oparciu system siFramo, w zależności od zastosowania konkretnego rodzaju podparcia.

Punkty stałe

 • Element bazowy + zestaw do punktu stałego XW F + profil nośny TP F

Płytka podstawy elementu bazowego posiada 4 symetryczne wycięcia, służące jako gniazda pod płytkę oporową kątownika do punktu stałego, która blokuje ruch wzdłuż osi Fx. Natomiast główna forma kątownika, przykręcana do profilu TP F za pomocą 4 wkrętów kształtowych FLS, uniemożliwia ruch poprzeczny wzdłuż osi Fy.

Aby połączyć kątownik do punktu stałego z elementem bazowym, należy zdjąć z płytki podstawy nakładki polamidowe.

kątownik do punktu stałego XW F

Kątownik do punktu stałego XW F

 wcięcia w płytce podstawy

Na rysunku zaznaczono wcięcia w płytce podstawy elementu bazowego

wizualizacja przykładowej konstrukcji punktu stałego

Wizualizacja przykładowej konstrukcji punktu stałego

 

 • Element bazowy + zestaw do punktu stałego XS + kształtownik dwuteowy

Zasada działania punktu stałego montowanego na kształtowniku dwuteowym jest taka sama jak na profilu nośnym TP, z tą różnicą, że elementem blokującym przesuw jest zestaw do punktu stałego XS. Haki zestawu po dokręceniu śrub zakleszczają się na półce dwuteownika. W zależności od szerokości póki dźwigara, możemy zastosować odpowiednio długie zestawy.

zestaw do punktu stałego

Kątownik do punktu stałego XS 80/120

 

katownik do punktu stałego XS 280_300

Kątownik do punktu stałego XS 280/300

wizualizacja puntku stałego z wykorzystaniem elementu bazowego i zestawy XS

Wizualizacja punktu stałego z wykorzystaniem elementu bazowego i zestawu XS

 

 • Obejmy do rur + profil nośny TP

Punkty stałe dla mniejszych średnic i sił możemy wykonać również za pomocą płytki podstawy, pręta lub rury gwintowanej oraz objemy.

W przypadku takiego rozwiązania bardzo istotną kwestię stanowi długość ramienia zginania oraz jest dobranie odpowiedniej grubości prętów.

punkt stały z wykorzystaniem konstrukcji z profili nośnych TP, płytki podstawy GPL, rury gwintowanej oraz obejmyPunkt stały z wykorzystaniem konstrukcji z profili nośnych TP, płytki podstawy GPL, rury gwintowanej oraz objemy

Punkty ślizgowe

 • Element bazowy + profil nośny TP

Kątownik prowadzący FW, potocznie zwany „sanczekami”, przykręcamy do profilu nośnego TP za pomocą 4 wkrętów kształtowych FLS. Jego forma pozwala na swobodny przesuw elementu bazowego wzdłuż osi rurociągu, zapewniając 2mm luzu z każdej strony płytki podstawy.

Płyta podstawy elementu bazowego wyposażona jest w nakładki polamidowe, które nie tylko zapewniają bezpieczne przesuwanie się elementu bazowego po podłożu bez ryzyka uszkodzenia warstwy ocynku lub powłok malarskich, ale i minimalizuje siłę tarcia.

kątownik prowadzący FW F

Kątownik prowadzący FW F

 

wizualizacja przykładowej konstrukcji punktu ślizgowego

Wizualizacja przykładowej konstrukcji punktu ślizgowego

 

 • Element bazowy + zestaw ślizgowy FS 180/220 + kształtownik dwuteowy

Zasada montażu zestawu ślizgowego FS na dwuteowniku jest taka sama jak w przypadku zestawu do punktu stałego XS. Prawidłowo rozstawione zestawy ślizgowe powinny zapewnić 2mm przestrzeni dla płytki podstawy elementu bazowego. W zależności od szerokości póki dźwigara, możemy zastosować odpowiednio długie zestawy.

 

przestrzeń dla płytki podstawy

 

zestaw ślizgowy FS 180_120
Zestaw ślizgowy FS 180/220

zestaw ślizgowy FS 280_300
Zestaw ślizgowy FS 280/300

 

 wizualizacja punktu stałego z wykorzystaniem elementu bazowego i zestawy FS
Wizualizacja punktu stałego z wykorzystaniem elementu bazowego i zestawu FS

 

 • Obejmy + profile nośne TP

Punkty swobodne

 • Elementy bazowe + profile nośne TP + kształtowniki stalowe

Bezpośrednie posadowienie elementu bazowego na profilu nośnym TP lub kształtowniku stalowym bez zastosowania elementów prowadzących lub elementów do punktów stałych tworzy punkt swobodny. Płytka podstawy elementu bazowego wyposażona jest w nakładki polamidowe wychodzące naprzeciw niekorzystnym siłom tarcia.

 • Zawiesia cięgnowe

Płytki podwieszane HP w układzie podłużnym i poprzecznym są w pełni kompatybilne z profilami nośnymi TP. Przykręcane są za pomocą 4 wkrętów kształtowych FLS. Można je również kotwić bezpośrednio do betonu oraz spawać do dźwigarów stalowych w postaci nakładek do spawania HPA.

Zastosowanie zawiesi cięgnowych zapewnia swobodną pracę wzdłuż osi rurociągu oraz daje możliwość ruchu poprzecznego w zakresie do 7 stopni odchylenia. Śruba rzymska umożliwia wygodną regulację wysokości podwieszenia rurociągu.

kompletny zestaw cięgnowy podwieszony do profilu nośnego TP

Kompletny zestaw cięgnowy podwieszony do profilu nośnego TP.


Realizujesz inwestycje?
Twój projekt wymaga podparcia rurociągu? 

Skontaktuj się z naszym  Działem Wsparcia Technicznego  dla przemysłu

 

Sebastian Szczygieł

napisany przez Sebastian Szczygieł

Inżynier Projektu, Dział Wsparcia Technicznego, tel. +48 508-760-035

sebastian.szczygiel@sikla.com

komentarze
0