Metoda 5S w logistycznej obsłudze klienta

Sikla Polska w każdej swojej aktywności strategicznej i operacyjnej uwzględnia potrzeby klienta. Jedną z nich, wskazywaną w badaniach klientów, jest zapewnienie najwyższych standardów logistycznej obsługi klienta. Aby uzyskać wymagany poziom w Pionie Logistyki podejmuje się liczne inicjatywy doskonalące.

W ramach realizacji koncepcji ciągłego doskonalenia, w tym Lean Management w Pionie Logistyki Sikla Polska, w obszarze pracy wszystkich działów, wykorzystuje się m.in. metodę 5S.

Etapy metody 5S w Logistyce na przykładzie Sikla Polska
Etapy metody 5S w Logistyce na przykładzie Sikla Polska 

 

Celem wdrożenia 5S w Logistyce jest uzyskanie lepszej organizacji, ergonomii, czystości oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Metoda wdrażana jest od kilku miesięcy i przebiega w następujących etapach:

  • 1. Selekcji i sortowania (co sprzyja również realizacji procesu digitalizacji)
  • 2. Usystematyzowanie (zgodne z wytycznymi operacyjnymi, w tym bezpieczeństwa)
  • 3. Sprzątanie (jest wykonywane na bieżąco według odpowiednich procedur operacyjnych)
  • 4. Standaryzacja (przygotowywane są Standardowe Procedury Operacyjne dla procesów i czynności realizowanych w ramach systemu logistycznego Sikla Polska)
  • 5. Samodyscyplina (przygotowane są standardy czasu, jakości i wydajności pracy, jak również standardy porządku, a pracownicy są szkoleni i motywowani by zwiększyć ich kompetencje, ale również samoświadomość i samodyscyplinę).
  • 6. Oprócz pięciu wymienionych elementów omawianej metody, w Sikla Polska wyodrębniono również element 6. Bezpieczeństwo (związane z zapewnieniem wiedzy i uwarunkowań by praca była efektywna i bezpieczna).


Jednym z najbardziej widocznych elementów realizacji koncepcji 5S jest oznakowanie powierzchni magazynu odpowiednimi znakami poziomymi i pionowymi. Oznakowanie nie tylko pozwala na utrzymanie porządku i standaryzacji lokalizacji, zwiększa również bezpieczeństwo Pracowników oraz odwiedzających Siklę Polska, Gości.

Oznakowanie powierzchni magazynu Sikla Polska odpowiednimi znakami poziomymi i pionowymi. Metoda 5S

Oznakowanie powierzchni magazynu Sikla Polska odpowiednimi znakami poziomymi i pionowymi. Metoda 5S

IMG-4079

Oznakowanie powierzchni magazynu Sikla Polska odpowiednimi znakami poziomymi i pionowymi. Metoda 5S.

Oznakowanie powierzchni magazynu Sikla Polska odpowiednimi znakami poziomymi i pionowymi

Jeśli nasze treści są dla Ciebie wartościowe

Subskrybuj nasz blog

lub 

obserwuj nas

linkedin-social-media-icon-design-template-vector-22339909

 

 

 

Anna Baraniecka

napisany przez Anna Baraniecka

Dyrektor ds. Logistyki

anna.baraniecka@sikla.com

komentarze
0